waiting
SỞ LĐTBXH
Đối tượng: (theo NĐ 70/2023/NĐ-CP)
 • Doanh nghiệp.
 • Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu.
 • Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp.
 • Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân.
CỤC VIỆC LÀM - BỘ LĐTBXH CẤP
Đối tượng: (theo NĐ 70/2023/NĐ-CP)
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
 • Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam
 • Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam
 • Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
CỤC VIỆC LÀM - BỘ LĐTBXH CẤP
Đối tượng: (NĐ 87/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại NĐ 27/2020/NĐ-CP)
 • Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
 • Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
 • Các cơ quan, tổ chức sử dụng đối tượng quy định ở trên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan
 

Vị trí: Lao động kỹ thuật

Chức danh : Lao động kỹ thuật

Mức lương: 15000000

Yêu cầu trình độ: Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm

Thời gian làm việc: 29/06/2024 - 28/06/2025

Địa điểm làm việc: Hà Nam

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH PHÚ ĐẠT HÀ NAM

Vị trí: Giám đốc điều hành

Chức danh : Phó giám đốc phụ trách kế toán tài chính

Mức lương: 50000000

Yêu cầu trình độ: Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm

Thời gian làm việc: 16/06/2024 - 15/06/2029

Địa điểm làm việc: Hà Nam

Tên doanh nghiệp: công ty TNHH HJ Hà Nam

Vị trí: Giám đốc điều hành

Chức danh : Phó giám đốc phụ trách nhân sự

Mức lương: 50000000

Yêu cầu trình độ: Cao Đẳng

Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm

Thời gian làm việc: 16/06/2024 - 15/06/2029

Địa điểm làm việc: Hà Nam

Tên doanh nghiệp: công ty TNHH HJ Hà Nam