waiting

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký dịch vụ công trực tuyến

leftcenterrightdel
Bài 3: Hướng dẫn đăng ký nhu cầu sử dụng lao động

leftcenterrightdel
Bài 4: Hướng dẫn đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động 

leftcenterrightdel
Bài 5: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy phép lao động 

 

 

leftcenterrightdel
Bài 6: Hướng dẫn đăng ký cấp lại giấy phép 

 

leftcenterrightdel
Bài 7: Hướng dẫn đăng kí xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép